10/17/2014

Υλικά για felt


  Μεγάλη ποικίλια χρωμάτων σε μαλλί merino άριστης ποιότητας


Μαλλί merino για felt - Υλικά για felt Χαλκίδα
Μαλλί merino

 Διαθέτουμε όλα τα εργαλεία που αφορούν την τεχνική του felt.

Τριπλή βελόνα για felt - Χαλκίδα
Τριπλή βελόνα

Πενταπλή βελόνα για felt - Χαλκίδα
Πενταπλή βελόνα


βελόνα για felt - Χαλκίδα
Μονή βελόνα

Βούρτσα για felt - Χαλκίδα
Βούρτσα για felting

Βοηθητικός γάντζος για felting Χαλκίδα
Βοηθητικός γάντζος για felting

Ανταλλακτικές βελόνες για felt Χαλκίδα
Ανταλλακτικές βελόνες


Καλούπια για felt Χαλκίδα
Καλούπια για felt

Δεν υπάρχουν σχόλια: